Wachttijden en kosten

Wachttijd:

In verband met de lange wachttijd heeft de praktijk een aanmeldsstop tot nadere orde. Dat betekent dat er geen nieuwe cliënten meer kunnen worden aangenomen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om een praktijk te vinden waar u nog wel terecht kunt. Excuses voor het ongemak.

‚ÄčU kunt altijd alvast beginnen met e-health modules via de volgende link 

 

Voorts dien ik volgens de NZA de volgende tekst op te nemen:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

 

 

Kosten en vergoedingen 2018

Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar behandeling bij mij vergoed! Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budget polissen vergoeden bijvoorbeeld in 2018 alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.


Vergoeding volwassenen: Er wordt in 2018 in de GGZ gewerkt met behandelingstrajecten. Na afloop van het behandeltraject dien ik een nota in bij de verzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Houdt wel rekening met uw eigen risico (385 euro in 2018). 

Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn er in 2018 verschillende trajecten afhankelijk van de ernst van de klacht en de duur van de behandeling: basis kort-, middel-, intensief of chronisch. De ernst van de problematiek is het belangrijkste criterium voor indeling in deze trajecten. Daarnaast is er de prestatie onvolledig behandeltraject (OVP). Dit wordt ingezet indien er geen sprake is van een DSM-stoornis, als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat u beter behandeld kunt worden binnen de gespecialiseerde GGZ of als u in een vroegtijdig stadium  (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen. Het traject behelst maximaal 120 minuten (directe en indirecte tijd). Een sessie neemt 45-50 minuten directe tijd en er wordt 10-15 minuten indirecte (voor-en nawerk) tijd gerekend.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient er sprake te zijn van een DSM 5 stoornis. U kunt pas een afspraak maken bij de psycholoog nadat u bij de huisarts bent geweest en een verwijzing heeft gekregen.

Voor 2018 heeft de praktijk afspraken gemaakt met de meeste zorgverzekeraars  Dit betekent dat alle kosten rechtstreeks bij hen kunnen worden gedeclareerd.

De praktijk heeft in 2018 geen contract met verzekeraar Caresq (promovendum, National Academic, Besured). Heeft u een restitutie polis bij hen, dan wordt de gehele behandeling meestal vergoed. Check de voorwaarden bij uw verzekering. Let op: U betaald zelf eerst aan het eind van het traject rechtstreeks aan de praktijk en kunt dan het bedrag indienen bij uw verzekeraar. 

Meer over tarief beschikking generalistsiche basis GGZ

Vergoeding Jeugdigen: Ik heb in 2018 een contract met de gemeentes. Hierdoor komt de door mij verleende zorg in aanmerking voor betaling uit de gelden gemeentelijke jeugdzorg. Ik behandel jeugdigen vanaf 12 jaar en mijn specialisatie is trauma gerelateerde klachten. 


Zelfbetalen of OVP (onverzekerd product): Is er geen sprake van een DSM IV stoornis ( toelichting of zie criteria verder op deze pagina) of een stoornis die buiten de verzekerde zorg valt, maar heeft u wél klachten, dan kunt u wel in behandeling komen. U dient de behandeling dan wel zelf te betalen. Het standaard tarief bedraagt 90.- euro per consult. Er is dan geen vergoeding door de zorgverzekeraar, maar hierom ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel houd ik mij aan de geldende richtlijnen tav dossier voering.

Er bestaat de verplichting tot het aanleveren van behandelinformatie aan DIS, landelijke DBC-informatieSysteem. DIS ontvangt en beheert alle informatie over DBC's (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben, zie http://www.dbcinformatiesysteem.nl. Ook voor de Basis-GGZ geldt dit. Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een privacy verklaring die door u en mij dient te worden ingevuld. Voor uitgebreide informatie, zie het volgende document.


Afspraak afzeggen
Uiteraard kunt u een afspraak verzetten mits 24 uur van tevoren. Indien afspraken niet binnen 24 uur van tevoren worden geannuleerd, ben ik genoodzaakt het bedrag van 60 euro in rekening te brengen. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de verzekering.


*Criteria voor behandeling in de generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-IV, bijvoorbeeld depressie, angstklachten en trauma). De behandeling van psychische klachten valt vanaf 2014 buiten de verzekerde zorg. Dit betekent dat onder andere de behandeling van relatieproblemen, werk gerelateerde klachten en leerproblemen niet langer wordt vergoed door de zorgverzekering. Soms worden bepaalde klachten (bijvoorbeeld bij relatieproblemen) wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend. De huisarts zal een eerste inschatting maken van de aard van uw klachten en u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog. Wanneer de huisarts en/of psycholoog constateren dat u op basis van uw diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt zelf betalen, worden terugverwezen naar de huisarts en/of bijvoorbeeld een aantal gesprekken krijgen met de POH GGZ. Hieraan zijn geen kosten verbonden.