Werkwijze

Je kunt je aanmelden bij mij via de mail of telefonisch. Ook als de huisarts al een verwijzing heeft gedaan, is persoonlijk aanmelden nodig.  Bij het eerste fysieke contact zullen we een inventarisatie van de klachten maken. Soms zijn meerdere sessies nodig om het probleem helemaal helder te krijgen. Daarna zullen we een (mondeling) behandelplan opstellen waarin de doelen en methodieken van de behandeling besproken worden.

Ik werk met de volgende methodieken:

EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen waar u nu nog last van heeft (trauma) te verwerken. Door middel van oogbewegingen of piepjes in combinatie met aandacht voor de nare gebeurtenis wordt het informatiesysteem van de hersenen gestimuleerd om deze gebeurtenis alsnog op een juiste manier te verwerken (www.emdr.nl).

Trauma werk

Trauma kunt u zien als een (constante) overprikkeling. Onderdeel van de behandeling is te onderzoeken wat iemand (nog) nodig heeft om niet meer overprikkeld te raken en om weer naar een meer ontspannen staat te kunnen komen. Eén van de behandelmethoden kan EMDR zijn, maar EMDR staat niet op zichzelf. Ik gebruik indien nodig, ook diverse andere technieken, zoals b.v.ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen.

Lichaamsgericht werken

Naast het bevorderen van cognitief inzicht betrekt een lichaamsgericht werkend psycholoog het lichaam concreet en direct bij de behandeling. Zo wordt u zich meer bewust van de signalen die het lichaam geeft en krijgt u daardoor meer zicht op de wisselwerking die er bestaat tussen lichaam en geest. Hierdoor leert u uw eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid weer in balans te brengen en te houden. Ik kan hierbij gebruik maken van verschillende technieken die aandacht geven aan: houding, beweging, adem, stem, aandacht, energie, aanraking, ervaring of een combinatie hiervan. De lichaamsgerichte benadering is geschikt voor cliënten van alle leeftijdscategorieën en voor behandeling van diverse problemen.

Innerlijk kind model

Dit is het model waarmee ik meestal werk en waarbinnen ik de diverse werkwijzen samenvoeg. Naast het gegeven dat een deel in ons volwassen (niet meer afhankelijk van opvoeders en omgeving) wordt, blijven we ook voor een deel nog altijd kind. In dit deel zijn herinneringen, gebeurtenissen en gevoelens van vroeger opgeslagen. Door onze ervaringen vormen we ons een beeld van onszelf, de ander en de wereld. Het kind deel in ons kan zo, ook als we al volwassen zijn onze beslissingen beïnvloeden. Wat in het verleden soms nodig was of goed was om te doen, hoeft dat later niet meer te zijn. Toch blijft u soms nog net zo handelen.
Door middel van gesprek, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen leer ik u inzicht te krijgen in wat het kinddeel in u is om te bereiken dat u meer vanuit uw volwassenheid beslissingen kunt nemen.

Cognitieve therapie

Bij de cognitieve therapie wordt gekeken naar de gedachten die u over bepaalde situaties heeft. Wanneer dit niet-helpende gedachten zijn, kunnen ze leiden tot klachten. Vaak zijn die gedachten zo vanzelfsprekend geworden, dat u zich er niet meer van bewust bent. Samen gaan we onderzoeken hoe u denkt en welke basisaannames u over uzelf, de ander en de wereld heeft opgebouwd. Als u zich meer bewust wordt van uw gedachten, kunt u deze ook weer omdraaien tot meer helpende gedachten.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie wordt ervanuit gegaan dat alle gedrag is aangeleerd en ook weer afgeleerd of veranderd kan worden. Door middel van oefeningen kan ik u helpen nieuw gedrag aan te leren en/of oud gedrag af te leren.