Training en lesgeven

Jaartraining – “Het lichaam mee in therapie”  (8 vrijdagmiddagen van in  2024) 

Het lichaam mee in de therapie – een jaartraject lichaamsgericht werken

Omschrijving 
Een jaartraject van 8 vrijdagmiddagen gericht op het waarom en hoe te werken met lichaamsgerichte interventies. 1 vrijdagmiddag 1x in de maand. Tijdsbesteding tussendoor, 4-8 uur. 
Een combinatie van theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren op basis van aantal basiselementen uit de theorie, gericht op toepassing en het eigen maken.  Klik hier voor verdere informatie.