Training en lesgeven

Jaartraining – “Het lichaam mee in therapie”  (8 vrijdagmiddagen van oktober 2022 t/m juni 2023)  –> dit moet nog aangepast

Het lichaam mee in de therapie (een jaartraject lichaamsgericht werken)

Omschrijving 
Een jaartraject van 8 vrijdagmiddagen gericht op het waarom en hoe te werken met lichaamsgerichte interventies. 1 vrijdagmiddag 1x in de maand. Tijdsbesteding tussendoor, 4-8 uur. 
Een combinatie van theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren op basis van aantal basiselementen uit de theorie, gericht op toepassing en het eigen maken. 
 
We worden als mensen geboren als ‘ervarende’ wezens. Ons zenuwstelsel is vanaf het eerste moment bezig informatie te verzamelen. Het merkt op wat er van extern op ons afkomt en wat er intern in ons lichaam gebeurt. Op basis van deze gezamenlijke informatiewordt een passende reactie in gang gezet. Deze reacties kunnen zich ontwikkelen tot patronen en strategieën. Bewust maar vooral  onbewust. Er zijn universele patronen te ontdekken die eigenlijk voor iedereen gelden en tegelijk ontwikkelen mensen ook op basis van persoonlijke ervaringen een blauwdruk voor eigen impliciete, vaak automatische patronen en strategieën.

Menselijk gedrag, voelen en denken, wordt dus in grote mate bepaald door die onbewuste automatische processen in ons zenuwstelsel en de verwerking in het brein. Door daar bewust van te worden, er contact mee te leren maken en nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden te ontwikkelen kunnen we bijdragen aan groei, verandering en meer keuzevrijheid bij cliënten

Lichaamsgericht werken gaat wat ons betreft over werken vanuit bovenstaande kennis.  Hoewel specifieke fysieke interventies onderdeel kunnen zijn van lichaamsgericht behandelen, wordt vooral door het hebben van kennis en het bewust zijn van die onderliggende processen de mogelijkheden om het lichaam mee te nemen in therapie veel breder. Dit kan dan ook juist geïntegreerd worden in eigen specifieke expertise en bestaande behandelvormen.

Doel
Je doet kennis op over de werking van het zenuwstelsel en autonome processen.
– je doet kennis op over de verschillende niveaus van informatieverwerking;
   cognitief, emotioneel en sensomotorisch.
 – Je leert deze processen herkennen bij jezelf, in je eigen ervaringen en bij je cliënten.
 – Je leert concreet hoe je deze processen kunt beïnvloeden. 
 – je kunt indiceren wanneer lichaamsgerichte aandacht op zijn plek is. 
 – je leert afstemmen op je client, op je zelf, en daarmee het contact optimaliseren. 
 – je bent zelfbewust op het gebied van je eigen ervaringen, grenzen en valkuilen. 
 

Inhoud per dagdeel
Elke les zal zowel theoretische basis meegeven, door middel van eigen ervaring werken naar belichaamde kennis en praktische handvatten voor je eigen praktijk. Afhankelijk van de vraag van de groep kan dit in de loop van het traject iets aangepast worden.

1.  Het waarom en de aard van het lichaamsgericht werken wordt uitgediept, en de verschillende manieren om hier invulling aan te geven. Zowel een kennismaking met theoretische onderbouwing als de persoonlijke motivatie en eigen proces in de integratie van denken, voelen en doen.
 
 2.  De onderliggende processen in het zenuwstelsel bij het verzamelen van informatie worden langsgegaan. Deze processen worden gekoppeld aan de toestanden waarin het zenuwstelsel en de uitingsvormen hiervan.
 
 3. De (vroege) ontwikkeling en hechting als belangrijk mechanisme, het relationele zenuwstelsel. Dit gekoppeld aan specifieke lichamelijke uitingsvormen en het ontstaan van lichaamsbeeld en zelfbeleving.
 
 4.  Vervolg van hechting en nu gericht op het therapeutische contact, de co- regulatie en overdracht komen aan de orde specifiek bij lichaamsgericht werken.
 
 5.  Emoties en emotieregulatie en de rol van lichamelijke sensaties. Het specifieke werken gericht op felt-sense. 
 
 6. Verschillende werkvormen om het lichaam mee te nemen in de therapie. O.a. imaginatie, meditatie, vertragen en ‘tracking’.

7. Het inzetten van aanraking, werken op de (contact) grens en mogelijkheden zonder aan te raken. Valkuilen, protocollen en fasering in de therapie t.a.v. dit onderwerp.
 
 8.  Afbakening en integratie van het lichaamsgericht werken. Wanneer wel en wanneer niet. Bewustwording van grenzen, verantwoordelijkheden en zelfzorg.
 

Tussen de dagdelen door worden deelnemers gevraagd om literatuur door te nemen, eigen reflectie te doen, eventuele opdrachten te doen en is er een mogelijkheid om samen te komen in kleinere  groepjes met een bepaald thema.   


 Docenten:

Helen Catsburg is Gz-psycholoog, Lichaamsgerichtwerkend psycholoog NiP en EMDR Practitioner. Ze heeft haar eigen bedrijf waar ze deskundigheidsbevordering, supervisie, coaching en therapie aanbiedt. Samen werken om kennis en ervaring met elkaar te verbinden, en zo bewust worden van dieperliggende patronen én nieuwe sporen aan leggen, is haar core business.  Opgeleid als regulier psycholoog, en in het lichaamsgericht en systemisch werken.   

Marlene Koekkoek is Gz-psycholoog, Lichaamsgerichtwerkend psycholoog NiP en EMDR Practitioner. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk. Sinds 2008 doet ze bewust ervaring op in het betrekken van het lichaam bij de behandeling na het doen van diverse opleidingen waaronder Sensorimotor Psychotherapy level 1 en 2 en Polyvagaal theorie in de therapie. Down-to-earth, humoristisch, empathisch en contact maken omschrijft haar.

Procedure:
Na aanmelding volgt er een contact met één van de twee docenten. Hierin maken we kennis en we bespreken of de inhoud aansluit bij jouw vraag en behoeften. We kijken of je vooropleiding en huidige ervaring/werk aansluit. Dit doen we ook met het oog op het groepsproces. 
We staan stil bij het ervaringsgerichte element en de bereidheid en containment om met jezelf en eigen materiaal te werken.  
 

Literatuur: Wordt later bekend gemaakt en/ of tijdens de training verstrekt.

Data:  7 okt 2022, 4 nov 2022, 9 dec 2022, 6 jan 2023, 10 febr 2023, 17 mrt 2023, 14 apr 2023, 2 juni 2023        
   13:00-17:00 te Sebaldaburen.

Kosten: de gehele training zal 1450.- bedragen.

Voor wie:
Psychologen, psychiaters met therapie ervaring, vaktherapeuten, en andere disciplines die ervaring hebben met therapie en werken met cliënten.  Neem gerust contact op om te overleggen of je in aanmerking komt.
Accreditatie word nog verder uitgezocht en informatie volgt later.

Met vriendelijk groeten

Helen en Marlene