Werkwijze

Aanmelding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of collega uit de (voormalige) SGGZ. Het is belangrijk dat de verwijzer in de verwijsbrief minimaal aangeeft:
-de datum van afgifte,
-de AGB code van de verwijzer,
-dat er een DSM-5 diagnose wordt vermoed,
-naar welk echelon wordt verwezen (gb-ggz of g-ggz),
-of het een her aanmelding betreft.

De verwijsbrief dient uiterlijk voor de intake in mijn bezit te zijn. Wanneer de verwijzing naar mij is verstuurd, is je persoonlijke aanmelding ook nodig, dat kan via mail of telefonisch. Zo hebben we meteen een kort contact moment en kunnen we screenen of dit de juiste plek voor je is. Een losse verwijzing, zonder dat er contact met mij is geweest, plaats ik niet op de wachtlijst!

Ik rapporteer in principe kort schriftelijk aan het begin en aan het eind terug aan de verwijzer. Je kunt het bij mij aangeven indien je dit niet wilt.

Cliëntenportal

Praktijk Koekkoek heeft het streven om alle cliënten gebruik te kunnen laten maken van hun eigen cliënt portaal. Dit is mogelijk doormiddel van mijn EPD (elektronisch patiënten dossier) van Telasoft Praktijkdata en een koppeling naar Mymindspace. Zo heb je allertijden inzicht in de rapportage naar de verwijzer, ingevulde vragenlijsten, kun je gebruikmaken van e-health en kun je ook in een beveiligde omgeving inhoudelijke informatie met mij uitwisselen. Ook is er de mogelijkheid om online een consult af te spreken.
Bij de start van ons traject, krijg je een uitnodiging en uitleg gemaild om je eigen persoonlijke portaal te openen.

Behandelplan

Bij de eerste afspraak zullen we een inventarisatie van de klachten maken. Soms zijn meerdere sessies nodig om het probleem helemaal helder te krijgen. Daarna zullen we een (mondeling) behandelplan opstellen, waarin de doelen en methodieken van de behandeling besproken worden.
Ik werk vaak in een combinatie van verschillende methoden passend bij de zorgstandaard, jouw problematiek en behandelbehoefte.


Methodieken

Cognitieve therapie
Bij de cognitieve therapie wordt gekeken naar de gedachten die je over bepaalde situaties hebt. Wanneer dit niet-helpende gedachten zijn, kunnen ze leiden tot klachten. Vaak zijn die gedachten zo vanzelfsprekend geworden, dat je je er niet meer bewust van bent. Samen gaan we onderzoeken hoe je denkt en welke basisaannames je over jezelf, de ander en de wereld hebt opgebouwd. Als je je meer bewust wordt van jouw gedachten, helpt dit om ze te verminderen of om te kunnen zetten naar meer helpende gedachten.

Gedragstherapie
Bij gedragstherapie wordt ervanuit gegaan dat alle gedrag is aangeleerd en zo ook weer afgeleerd of veranderd kan worden. Door middel van praktische oefeningen in de therapie en/of thuis kan ik je helpen nieuw gedrag  en vaardigheden aan te leren en/of oud gedrag te verminderen.

Traumabehandeling
Trauma kun je zien als (constant) aan blijven staan van verdedigingsreacties, nadat een traumatische ervaring heeft plaats gevonden. De behandeling van trauma bestaat uit stabilisatie, het verwerken van de traumatische herinnering en integratie.

Stabiliteit kan worden vergroot door psycho-educatie; uitleg over de effecten van trauma en door (lichaamsgeoriënteerde) vaardigheden aan te leren om de ontregeling weer in balans te brengen. Je weer veiliger kunnen ervaren in jezelf en in je omgeving.
Bij het verwerken van de traumatische ervaring, ga je vaak terug naar de herinnering en door middel van verschillende methodieken verander je uiteindelijk je interne reacties en patronen. Je kunt dan in het hier en nu rustiger blijven, ook wanneer je geconfronteerd wordt met het traumatriggers.
Integratie vindt plaats door de positieve verandering mee te nemen naar buiten de therapiekamer. 

Eén van de aanbevolen behandelmethoden bij trauma, naast cognitieve gedragstherapie is EMDR. Daarnaast maak ik ook gebruik van lichaamsgerichte methodieken waaronder Sensorimotor Psychotherapie.

EMDR
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is effectieve behandelmethode om de nare geheugenrepresentatie waar je nog last van hebt te verwerken. Met de inzet van optimale werkgeheugenbelasting door middel van oogbewegingen, trillers in je handen en/of piepjes, in combinatie met aandacht voor de nare gebeurtenis, wordt het informatiesysteem van de hersenen gestimuleerd om deze gebeurtenis alsnog op een juiste manier te verwerken (www.emdr.nl).

Lichaamsgericht werken
Naast het bevorderen van cognitief inzicht betrekt een lichaamsgericht werkend psycholoog NIP het lichaam concreet en direct bij de behandeling. Zo word je je meer bewust van de signalen die het lichaam geeft en krijg je daardoor meer zicht op de wisselwerking die er bestaat tussen lichaam en geest. Hierdoor leer je jouw eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid weer in balans te brengen en te houden. Ik kan hierbij gebruik maken van verschillende technieken die aandacht geven aan: houding, beweging, adem, stem, aandacht, energie, aanraking, ervaring of een combinatie hiervan. De lichaamsgerichte benadering is geschikt voor cliënten van alle leeftijdscategorieën en voor behandeling van diverse problemen. Mijn ervaring met eerdere lichaamsgerichte werkvormen sluit erg goed aan bij de onderstaande behandelvorm:

Sensorimotor psychotherapy
Sensorimotor Psychotherapie (SP) is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn. SP in de jaren ‘80 in de VS ontwikkeld door Pat Ogden. In de visie van SP vertelt het lichaam het eigen verhaal, waarbij emoties en gedachten naar boven komen. Het lichaam en de lichaamssensaties vormen daarmee het belangrijkste aandachtspunt voor behandeling. Centraal staat dat bij de client een verandering pas blijvend kan zijn (transformatie) als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Hierbij vormt een afgestemde, vertrouwde en veilige therapeutische relatie de basis.

Belangrijk is het samen met aandacht volgen van wat zich in het moment aandient op sensorimotorisch, emotioneel en cognitief niveau (embedded relational mindfulness). Dit onderzoeken helpt om meer en beter zicht te krijgen op problemen en werkt ondersteunend om deze problemen op te lossen of te veranderen. Bij alle fasen van trauma behandeling gaat de aandacht dan niet alleen naar je emoties en cognities, maar zeer zeker ook naar wat nodig is op lichamelijk niveau. (www.sensorimotorpsychotherapy.org www.sensorimotorpsychotherapie.nl)