Kosten en wachttijden

Vergoeding/kosten volwassenen 2023:
In 2023 wordt zorg verleend binnen het zorgprestatiemodel (ZPM). De tarieven zijn afhankelijk van de tijdsduur van het directe contact, het type consult en de afspraken die ik per verzekeraar heb gemaakt.
Onder diagnostiek valt de intake en de sessies waarin we bezig zijn met de diagnose, zorgtypering (via de HoNOS +) en (evaluatie van) het behandelplan. Voor de intake plan ik 60- 75 minuten contacttijd.
Onder behandeling vallen de behandelsessies en contact via (beeld-) bellen, email, sms, intercollegiaal overleg, reistijd of e-health. Indirecte tijd zit in deze tarieven verwerkt. Voor reguliere sessies plan ik 45-50 min contact tijd, tenzij we anders beslissen.
Uw sessie worden maandelijks gedeclareerd.
Ik hanteer de door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) gestelde tarieven en afhankelijk van de afspraken per verzekeraar krijg ik een bepaald % van het Nza tarief (80-90%), dit bedrag zult u kunnen terug vinden in uw verrekening van uw zorgverzekeraar.
Dit geldt niet voor: OZP, zelf betalen, informatie verstrekking, no show en supervisie.

Ik heb in 2023 geen contract met de verzekeraars die vallen onder: 

– Caresq (caresq, eucare, aevitea)
– ONVZ (ONVZ, PNO zorg, VVAA, Jaaaah).

Wanneer u hier verzekerd bent en wel bij mij in behandeling bent, ligt het aan de dekkingsvoorwaarden van de polis (restitutie of natura) hoeveel u zelf moet bijbetalen. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten, zoek het daarom zelf goed uit!

Overzicht NZa tarieven* en door Praktijk Koekkoek gehanteerde tarieven.

No Show:
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. U kunt zich afmelden via een telefonisch bericht op 06-19358714 (sms of Signal) of via de mail info@praktijkkoekkoek.nl. Reageren op het herinneringsmailtje komt vaak niet op tijd aan.

Wanneer u niet op tijd afzegt, kunnen kosten bij u in rekening worden gebracht. Dit zal €60.00 zijn.

Wachttijden

Helaas is de wachttijd op dit moment dusdanig lang dat het de treeknormen overschrijdt. De praktijk heeft daarom momenteel tot nader orde een aanmeldstop.

Ik verwijs je naar mijn andere collega’s in Winsum. Ook wil ik je wijzen op de website van Kiezen in de GGZ, om een zorgaanbieder te kunnen vinden. Je kunt wel altijd alvast beginnen met e-health modules via de volgende link.

Ter informatie dien ik van de NZA voorts de volgende tekst op te nemen:“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”