Kosten en wachttijden

Vergoeding/ kosten 2024:

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of collega uit de (voormalige) SGGZ. Het is belangrijk dat de verwijzer in de verwijsbrief minimaal aangeeft:
-de datum van afgifte,
-de AGB code van de verwijzer,
-dat er een DSM-5 diagnose wordt vermoed,
-naar welk echelon wordt verwezen (gb-ggz of g-ggz),
-of het een her aanmelding betreft.

De verwijsbrief dient uiterlijk voor de intake in mijn bezit te zijn. Ik rapporteer in principe kort schriftelijk aan het begin en aan het eind van de behandeling terug aan de verwijzer. U kunt het bij mij aangeven indien u dit niet wilt.

Vergoeding/kosten volwassenen
In 2024 wordt zorg verleend binnen het zorgprestatiemodel (ZPM). Vanuit transparantie passend bij dit model, breng ik u hieronder op de hoogte over de opbouw van de vergoeding.

Ik hanteer de door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) gestelde tarieven en afhankelijk van de afspraken per verzekeraar krijg ik een bepaald % van dit tarief. Het bedrag wordt verder bepaald door de tijdsduur van het directe contact en het type consult. U zult het precieze bedrag kunnen terug vinden in de afrekening van uw eigen zorgverzekeraar. Dit geldt niet voor: OZP, zelf betalen, supervisie, informatie verstrekking en een no show.

De praktijk heeft geen contract afgesloten met OWM zorg & zekerheid.  Wanneer u hier verzekerd en bij mij in behandeling bent, ligt het aan de dekkingsvoorwaarden van de polis (restitutie of natura) hoeveel u zelf moet bijbetalen. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten, zoek het daarom zelf goed uit!

Type afspraak
Onder diagnostiek valt de intake en de sessies waarin we bezig zijn met de diagnose, zorgtypering (via de HoNOS+) en (evaluatie van) het behandelplan. Voor een intake plan ik 60- 75 minuten contacttijd.
Onder behandeling vallen de behandelsessies en contact via (beeld-) bellen, email, sms, intercollegiaal overleg, reistijd of e-health. Indirecte tijd zit in deze tarieven verwerkt. Voor reguliere sessies plan ik 45-50 min contact tijd, tenzij we anders beslissen. Uw sessies worden maandelijks gedeclareerd.

Vergoeding Jeugdigen
Ik heb in 2024 een contract met de gemeenten in de provincie Groningen. Hierdoor komt de door mij verleende zorg in aanmerking voor betaling uit de gelden gemeentelijke jeugdzorg, dus niet vanuit de zorgverzekering. Ik behandel jeugdigen vanaf ong. 12 jaar en dan met name voor trauma gerelateerde klachten. Ook hiervoor dien ik in bezit te zijn van een geldige verwijzing.

No Show:
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. U kunt zich afmelden via een telefonisch bericht op 06-19358714 (sms of Signal) of via de mail praktijk@praktijkkoekkoek.nl. Reageren op het herinneringsmailtje komt vaak niet op tijd aan.
Wanneer u niet op tijd afzegt, kunnen kosten bij u in rekening worden gebracht. Dit zal €60.00 zijn.

 

Wachttijden

Helaas is de wachttijd op dit moment dusdanig lang dat het de treeknormen overschrijdt. De praktijk heeft daarom momenteel tot nader orde een aanmeldstop. Ik wil je terug verwijzen naar je verwijzer, opdat die mogelijk andere collega’s passend weet. En ik wil je wijzen op de website van Kiezen in de GGZ, om eventueel een zorgaanbieder te kunnen vinden. Je kunt altijd alvast beginnen met e-health modules via de volgende link.

Ter informatie dien ik van de NZA voorts de volgende tekst op te nemen:“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”